19 tháng 1, 2018

Đoang Hồ - Thương Xuân trẻ, lo tút lại ngày già. Bạn đã mới, sao tôi còn năm cũ?...
BẠN & TÔI
Đoang Hồ

Thương Xuân trẻ, lo tút lại ngày già
Bạn đã mới, sao tôi còn năm cũ?
Tình đang gọi háo hức vòng tay nụ
Trang trí lòng rạo rực đón môi hoa…
(19/01/2018)Đoang Hồ - Nhiều khi cố giữ lấy nhau. Niềm vui thêm mỏng, nỗi đau lại dày...
Cuối tuần làm cuộc cờ vui (15):

NHIỀU KHI
Đoang Hồ

Nhiều khi cố giữ lấy nhau
Niềm vui thêm mỏng, nỗi đau lại dày
Nhiều khi buông bỏ gió mây
Chợt lòng quang đãng rộng đầy sắc xanh...
(19/01/2018)

* Đỏ đi trước. Thắng, thua hay hòa? Cách giải?15 tháng 1, 2018

Đoang Hồ - Thắp nén trầm hương tiễn biệt Người. Mai về Nước Chúa trọn an vui...
TIỄN NGÀI
Đoang Hồ
(thương tiếc Cha Giuse Đặng Đình An)

Thắp nén trầm hương tiễn biệt Người
Mai về Nước Chúa trọn an vui
Lời kinh thánh giảng còn ngân vọng
Sống mãi yêu thương thức tỉnh đời...
(15/01/2018)13 tháng 1, 2018

Đoang Hồ - Bò nào cũng ngán cũng kinh. Không bằng bò ở trên mình, ngon hơn...
BÒ Ở ĐÂU NGON?
Đoang Hồ
(thơ vui)

Bò Nhựt nhão giống sushi
Bò Úc dai tựa bánh mì thành tinh
Bò nào cũng ngán cũng kinh
Không bằng bò ở trên mình, ngon hơn...
(12/01/2018)Đoang Hồ - Cuốc xe chẳng mấy lăm tiền. Chỉ mong chung chuyến huyên thuyên sự đời...
Làm thêm ca tối. Ai có nhu cầu xin liên hệ...

GRAB ĐÂY
Đoang Hồ
(thơ vui)

Được ôm lại được nghe thơ
Ai cần xin gọi. Hello, tới liền
Cuốc xe chẳng mấy lăm tiền
Chỉ mong chung chuyến huyên thuyên sự đời...
(11/01/2018)