16 tháng 12, 2017

Đoang Hồ - Rượu ngoan nhấm nháp cầm chừng. Em ngoan tôi cạn tưng bừng mới thôi...
RƯỢU & EM
Đoang Hồ

Rượu ngoan nhấm nháp cầm chừng
Em ngoan tôi cạn tưng bừng mới thôi
Rượu thơm đưa đẩy cầm hơi
Em thơm tôi cạn một đời tỉnh say...
(12/12/2017)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- Trong 'Nhận xét với tư cách': Bạn chọn mục 'Chọn Tên/URL'
- Trong 'Chỉnh sửa hồ sơ': Gõ họ tên vào ô 'Tên', gõ đường link blog của bạn vào ô 'URL' (nếu có, còn không để trống), click nút 'Tiếp tục'.
- Click nút 'Xuất bản'.