9 tháng 8, 2017

Đoang Hồ - Nuôi nhau dư dả tình này. Trái tim rồi sẽ bớt gầy guộc thôi...
VỚI MÌNH
Đoang Hồ

Từ đây bầu bạn bạn bầu
Trải đêm trần thế những dào dạt say
Nuôi nhau dư dả tình này
Trái tim rồi sẽ bớt gầy guộc thôi...
(05/08/2017)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- Trong 'Nhận xét với tư cách': Bạn chọn mục 'Chọn Tên/URL'
- Trong 'Chỉnh sửa hồ sơ': Gõ họ tên vào ô 'Tên', gõ đường link blog của bạn vào ô 'URL' (nếu có, còn không để trống), click nút 'Tiếp tục'.
- Click nút 'Xuất bản'.