16 tháng 5, 2017

Đoang Hồ - Lớn khôn thương đứng mười lăm. Trầu cau dạm ngõ... Yêu nằm hai mươi...
TRỐN TÌM
Đoang Hồ

Năm, mười... 
Em trốn tôi tìm
Tuổi thơ bờ bụi trăng đêm nhớ thầm

Lớn khôn thương đứng mười lăm
Trầu cau dạm ngõ... 
Yêu nằm hai mươi

Hai lăm...
Tình chợt chia phôi
Lạnh tanh con mắt không lời biệt nhau

Ba lăm, bốn mươi... 
Em đâu?
Xóm xưa bờ bụi đầy màu đơn côi

Xa xăm tôi gọi tìm tôi
Chỉ nghe đồng gió vọng lời... 
Năm mươi...
(16/05/2017)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- Trong 'Nhận xét với tư cách': Bạn chọn mục 'Chọn Tên/URL'
- Trong 'Chỉnh sửa hồ sơ': Gõ họ tên vào ô 'Tên', gõ đường link blog của bạn vào ô 'URL' (nếu có, còn không để trống), click nút 'Tiếp tục'.
- Click nút 'Xuất bản'.